Etiopie - země královny ze Sáby a krále Šalamouna

Addis Ababa - Etiopie
Doprava: 
Strava: 
Možnosti obsazení: 

Délka zájezdu

Strava

Počet osob a jejich věk

Doprava

Odjezd nejdříve

Řadit podle

Odletové místo

Návrat nejpozději

 
Pouze last minute
Termín
Délka
Doprava
Strava
Dospělý
Dítě

Průvodce:
Ing. Milena Vančurová

Odjezd:
Odlet z Vídně nebo Prahy 05.10.2019

Doprava:
Letecká

1.den:

05.10. PRAHA (VÍDEŇ)– ADDIS ABABA: Strava (-,-,-)

Odlet z Prahy nebo Vídně do Addis Ababy s Etiopian Airlines.

2.den:

06.10. ADDIS ABABA: Strava (S,-,V)

Přílet do hlavního města na letiště Bole brzy ráno. Setkání s místním průvodcem , odjezd do hotelu, ubytování, snídaně, relaxace. Po odpočinku následuje prohlídka hlavního města Etiopie, země, která zažila biblická království, jejich vzestupy a pády a vytvořila obdivuhodnou kulturu ve východní Africe. Začneme návštěvou etnografického musea, kde se seznámíme s velkolepou etiopskou kulturou a historií. Poté návštěva tržiště, jednoho z největších afrických trhů pod širým nebem. Po obědě budeme pokračovat v prohlídce Addis Ababy. Jejím hlavním cílem bude prohlídka Katedrály Sv. Trojice, místo posledního odpočinku císaře Haille Sellasie I. Nocleh č. 1.

3.den:

07.10. BAHIR DAR – LAKE TANA: Strava (S,-,V)

Po snídani let s Etiopskými ian Airlines na severozápad do Bahir Daru, hlavního města regionu Amhara. Lodní výlet po jezeře Tana, které je prameništěm Modrého Nilu. Vodopády na Modrém Nilu,které domorodci nazývají Tis Isat – dým Nilu. Návštěva ostrova se starověkými kláštery. Ocitneme se rázem na jiné planetě. Na jednom z ostrovů na jezeře Tana byla údajně více než 800 let uchovávna Archa úmluvy (truhla s nejcennějšími židovskými předměty – deskami desatera, Áronovou holí a manou) poté co sem byla převezena po zničení Jeruzalémského chrámu v 6 sto. př. n.l. Oblast jezera Tana zažila svůj rozkvět mezi 14. - 16. stoletím při vzestupu císařské šalamounské dynastie, která zde sponzorovala stavbu kostelů a klášterů. Jezero Tana se stalo centrem křesťanské víry v Etiopii. Stavby (některé z 14. století) odrážejí v architektuře původní stavební techniku i materiály. Mají kruhový půdorys. Každý z nich se skládá ze tří částí: vnitřní svatyně, vnitřní a vnější ochoz. Typickým znakem všech staveb jsou bohaté nástěnné kresby, část z nich již byla restaurována pod patronací UNESCO a opět překypují barevností, která si nezadá s graffiti. Opravovány jsou i dřevěné části staveb. Nocleh č. 2.

4.den:

08.10. GONDAR: Strava (S,-,V)

Po snídani průjezd etiopskou krajinou (cca 3 hodiny) do Gondaru – bývalého hlavního města Etiopie a sídla císaře z Habeše (17.století). Cesta královskou oblastí zapsanou na seznam UNESCO zahrnující 5 hradů postavených řadou etiopských králů v raném 17. století. Přečkaly několik válek, včetně leteckého útoku za 2. světové války a jsou tak svědectvím velikosti jednoho z nejmohutnějších afrických císařství. Návštěva kostela Debre Birhan Selassie, proslulý církevním uměním, speciálně kultovním stropem, zobrazující anděly, kde se dozvíte o ra-stafariánství. Rastafariánská filozofie vychází zejména z předpokladu, že černošští obyvatelé Ameriky a přilehlých karibských ostrovů, kteří sem byli zavlečeni jako otroci, jsou přímí potomci krále Šalamouna a královny ze Sáby. Po prohlídce města odjezd do hotelu, ubytování a večeře. Nocleh č. 3.

5.den:

09.10. LALIBELA: Strava (S,-,V)

Dnes po snídani odlet s Ethiopian Airlines 700 km severně od Addis Ababy do Lalibey. Cílem naší návštěvy jsou skvostné skalní chrámy Lalibely, které jsou zapsánu na seznamu světového kulturního dědictvé UNESCO. Kamenných kostelů je v Lalibele celkem 13 a všechny se nacházejí blízko u sebe. Vizuálně nejzajímavější je kostel svatého Jiří. Cesta vede po vrcholu skály, ze které je kostel vytesán a tak je z vrchu vidět jeho křížový tvar. Ostatní kostely mají méně impozantní a ilustrativní přístup, protože cesta vede přímo k jejich vchodům. Největší z kostelů je kostel Medhane Alem (Spasitel světa), jehož loď má rozměry 33×23 metrů. Uvnitř jsou vytesány i sloupy podpírající kamennou střechu. Tento kostel překvapivě připomíná spíše řecké, než etiopské, kostely. Interiéry všech lalibelských kostelů zdobí svaté obrazy, v některých jsou také bohatě zdobené schránky připomínající oltáře. Ty uvnitř obsahují dřevěný nebo kamenný symbol představující Mojžíšovy desky s desaterem. (Podle pověstí vlastní Etiopská ortodoxní církev pravé Mojžíšovy desky s desaterem (tzv. tabot). Některé z těchto kostelů dodnes slouží svému účelu. Ubytování a večeře. Nocleh č. 4.

6.den:

10.10. LALIBELA: Strava (S,-,V)

Po snídaní Var. 1. Ranní výstup na mulách do Mount Asheton, kde se nachází skalní klášter ze 13. století. Nádherné výhledy na město. Var. 2. – Odjezd do Yemrehanna Kristos, nádherný kostel situovaný v jeskyni, který je předchůdcem chrámů v Lalibele. Cesta do Yemrehanna vám dá možnost poznat etiopský venkov a vesnice etiopské vrchoviny. Odpoledne dokončení cesty po skalních chrámech v Lalibele. Nocleh č. 5.

7.den:

11.10. AXUM: Strava (S,-,V)

Po snídaní odlet s Etiopian Airlines nad Simienskými horami (podle Homéra hráli bohové s těmito horami šachy) do nejstaršího města země Axumu, který se nachází na severu Etiopie ve svazovém státě Tigraj. Je to významné centru etiopské ortodoxní církve. V areálu kostela sv. Marie Sionské se nachází kaple, ve které je údajně uložena Archa úmluvy (Mojžíšovy desky s deseti božími přikázáními, potvrzující dohodu mezi bohem a kmenem Izraelitů). Návštěva starodávných stélových polí, starých vice než 2000 let, zapsaných na seznamu UNESCO. Stély, obelisky, hrobky a hrady vládců. Nachází se zde největěší samostatně stojící kámen na světě. Navštívíme museum, hrad krále Kaleba, koupele královny ze Sáby a místo nazývané Palác královny ze Sáby. Nocleh č. 6.

8.den:

12.10. ADDIS ABABA: Strava (S,-,V)

Po snídani zpět do Addis Abeby a návštěva Národního musea, kde se nachází 3 miliony let stará kostra „Lucy“. Když byla pouhý metr vysoká Lucy roku 1974 v Etiopii objevena, vyvolala senzaci. Je to nejstarší dobře zachovaná kostra našeho předka, který už chodil po dvou. Lucy patří k druhu Australopithecus afarensis a je stará 3,2 milionu let. Kostra se dochovala přibližně ze čtyřiceti procent, což antropologům umožnilo dozvědět se o našich předcích leccos nového. Nákup suvenýrů. Večeře na rozloučenou v tradiční etiopské restauraci s tanci a hudbou řady etnických skupin. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy nebo Vídně.


U prodloužené verze programu:
Odpoledne po programu v Addis Ababě transfer na letiště odlet na jih Etiopie do Jinky. Setkání s místním průvodcem a řidičem. Bude-li dostatek času, návštěva musea Omo Valley. Nocleh č. 7.

9.den:

13.10. PRAHA / VÍDEŇ

Přílet do Prahy nebo do Vídně.


U prodloužené verze programu:
13. 10. JINKA – MAGO NP - TURMI: Strava(S,-,V)

Časně ráno odjezd do národního parku Mago navštívit kmen Mursi. Ženy tohoto kmene se vyznačují speciální výzdobou spodních rtů, do kterých si vkládají keramické talířky. Poté zpět do Jinky na oběd a zastávku na trhu Demeka. Pokračování cesty do Turmi, domova kmene Hamer, přičemž budeme zastavovat u jednotlivých kmenů jako Gamo, Derash, Tsemay, Benna. Právě posledně jmenovaný je proslavený svými dekoracemi těla malovanými hlínou, kterými dávají najevo, zda jsou lovci, bojovníci, či jim náleží jiná sociální pozice. Součástí výdoby jsou i propracované účesy. Nocleh č. 8.

10.den:

14.10. TURMI – OMORATE: Strava (S,-,V)

Časně ráno návštěva trhu v Turmi nebo Alduba. Výlet do Omorate na návštěvu kmene Dessenech, žijícího na břehu řeky Omo. Často kvůli suchům přichází o dobytek a tak rybaří v deltě řeky až k jezeru Turkana a riskují při lovu krokodýlů. Celá oblast je rovněž domovem překrásných ptáků. Po setkání s lidmi Dessenech návrat zpět do Turmi poznávat podrobněji kmen Hamer a jejich vesnici. Nocleh č. 9.

11.den:

15.10. TURMI – KONSO: Strava (S,-,V)

Dnes se vydáme do Konsa, které bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Lidé kmene Konso patří k nejpočetnějšímu etniku a vyznačují se speciálními totemy nad hroby svých mrtvých. Setkání s lidmi kmene Gamo, Derashe, Konso, Tseme, Benna a Ari. Zastávka na týdenním trhu (pokud se bude konat), možnost nákupu suvenýrů jednotlivých kmenů. Nocleh č. 10.

12.den:

16.10. JEZERO CHAMO – ADDIS ABABA – PRAHA: Strava (S,-,V)

Ráno se vydáme na lodní výlet na jezero Chamo, abychom mohli pozorovat nejdelší krokodýly světa slunící se na březích jezera. V jezeře žijí rovněž hroši, bohatý je rovněž ptačí svět této oblasti. Odpoledne odlet do Addis Ababy. Večeře v tradiční etiopské restauraci. Poté transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

13.den:

17.10. PRAHA / VÍDEŇ

Přílet do Prahy nebo do Vídně.

Poznámka:

CENA:    66.990,- CZK.   

Sleva first moment do 30.11.2018                            2.000,- CZK                             

Sleva first moment do 31.12.2018                            1.000,- CZK

Cena zahrnuje:

- 6x ubytování v hotelu se snídaní (3-4 stars)

- 6x polopenze

- 1x večeře

- Letenka Vídeň - Addis Abeba - Vídeň včetně tax a poplatků s Etiopian Airlines

- Vnitrostátní přelety včetně tax a poplatků s Etiopian Airlines

- Všechny výlety a programy uvedené v programu včetně vstupů

- Český průvodce po celou dobu pobytu, místní průvodci při jednotlivých výletech

- Všechny transfery pro všechny výlety a okružní jízdy

- Pojištění proti úpadku CK dle zákona 159/1999 Sb.


Prodloužená verze programu:

CENA:   103.980,- CZK.   


Cena zahrnuje (navíc oproti zkrácené verzi):

- 4x ubytování v hotelu se snídaní (3-4 stars)

- 4x polopenze

Popis

Etiopie – jedna z nejkrásnějších zemí světa, dříve tajemný drahokam skrytý před naší civilizací, se dnes otevírá a ukazuje neuvěřitelné krásy. Krásy místních obyvatel i neskutečné přírodní krásy od nejhlubší prolákliny Danakil rdousící téměř každý život, přes velkolepé a dechberoucí Rift Valley, které je možné běžným zrakem spatřit z vesmíru, až po nejkrásnější hory Afriky - Simien Mountains - se čtvrtou nejvyšší horou tohoto kontinentu. Etiopie je kolébkou lidstva. To zde se našly nejstarší kosterní pozůstatky předchůdce člověka, dámy Lucy. To Etiopie byla teprve třetí zemí světa, která přijala křesťanství jako své státní náboženství. Ovšem nejen "černé křesťanství" a jejich obdivuhodné, do skály vytesané chrámy v Axumu a Lalibele, které jsou často přirovnávány k osmému divu světa, jsou pouze to, co sem láká návštěvníky. Země krále Šalamouna a královny ze Sáby na vás čeká…..


Prodloužená verze programu:
Etiopské údolí řeky Omo je oblast, ve které žijí domorodé kmeny, kterým se i v moderní době daří udržovat svoje tradice, zvyky i původní způsob života. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jsou si na první pohled velmi podobné, sami zjistíte, čím se navzájem. odlišují.

Dalsi destinace